Mazmur 15
Siapa yang boleh menumpang, 
masuk dalam rumah-Mu, ya, Tuhan?
Siapa yang boleh berdiam 
di gunung-Mu yang kudus?


Dia yang berlaku tiada bercela,
yang melakukan apa yang adil. 
Yang dengan seg’nap hati berkata benar,
yang lidahnya tak suka memfitnah!

Dia yang tak jahat terhadap teman, 
tak menuduh bersalah tetangganya.
Tak mendukung yang hidup di dalam cela,
tapi muliakan yang takut Tuhan!

Dia yang setia walaupun rugi, 
yang pinjamkan uangnya tanpa riba.
yang menolak suap demi orang benar,
Dia ‘kan diam di kemah Tuhan!

 © Juswantori Ichwan 2019