Mazmur 23

gembala dan domba


Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik.
‘Ku tak akan kekurangan,
sebab Kau besertaku.


Ia baringkan’ku di padang rumput;
di padang rumput hijau.
Ia bimbing aku ke air tenang
dan segarkan jiwaku.

Ia tuntun aku di jalan benar
oleh kar’na namaNya
walau berjalan di lembah kelam
‘ku tak takut ‘kan bahaya.

Sebab gadaMu dan tongkatMulah
yang menghiburkan aku.
Kau sediakan hidangan bagiku
dihadapan lawanku.

Kebajikan dan kemurahan
akan mengikutiku.
Dan ‘ku kan diam di rumah Tuhan
sepanjang masa.


 © Juswantori Ichwan 2019