Mazmur 34:1-8

IMG_1442


Lihatlah, rasakanlah, 
O betapa baiknya Tuhan!
Bahagialah tiap orang 
yang berlindung pada-Nya.


Aku hendak memuji Tuhan tiap waktu,
bermegah jiwaku oleh kar’na Tuhan.
Biarlah orang yang rendah hati pun mendengarnya
dan bersukacita serta memuji-Nya.

Muliakanlah Tuhan bersama dengan aku.
Mari bersama memasyurkan nama-Nya.
T’lah ku cari Tuhan lalu Ia menjawab aku
dan lepaskanku dari kegentaranku.

Tujukanlah pandanganmu kepada Tuhan;
wajahmu kan berseri dan tak kan malu.
Orang tertindas ini berseru dan Tuhan dengar;
Ia s'lamatkan dia dari kesesakannya.

Sesungguhnya malaikat Tuhan pun berkemah
sekeliling orang yang takut akan Dia,
lalu Tuhan bertindak meluputkan mereka.
Bahagialah yang berlindung kepada-Nya.


 © Juswantori Ichwan 2019