Mazmur 45:2-3,7-10

Write-a-Book


O, hatiku meluap dengan kata-kata yang indah, 
ya sungguh indah! 
Aku hendak menyampaikan sajakku, 
ya sajakku kepada raja. 
Lidahku adalah pena seorang jurutulis yang mahir.  


Engkaulah yang terelok di antara manusia. 
Kemurahan pun tercurah pada bibirmu. 
S’bab itu Allah t’lah memberkatimu 
untuk s’lama-lamanya.  

Tahta kerajaanmu adalah milik Allah,
tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya.
Tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran.

Kau cinta keadilan, Kau benci kafasikan; 
kar’na itu Allah t’lah mengurapi Engkau  
dengan minyak tanda suka,
melebihi teman sekutumu.

Segala pakaianmu sungguh berbau harum. 
Mur, gaharu, dan cendana, harumkan pakaianmu. 
Dari istana gading bunyi kecapi menyukakanmu. 

Di antara mereka yang disayangi raja, 
terdapatlah putri-putri dari raja-raja. 
Di kananmu permaisuri berpakaian emas dari ofir.


 © Juswantori Ichwan 2019