Lukas 1:46-55 (Magnificat)

hannahs-prayer


Jiwaku memuliakan Tuhan,
dan gembira kar’na Allah, Jurus’lamatku, 
sebab Dia telah memperhatikan 
kerendahan hambaNya. 

Sesungguhnya, mulai sekarang, 
segala keturunan menyebut aku bahagia, 
karena Yang Mahakuasa 
telah melakukan perbuatan besar padaku, 
dan namaNya adalah kudus, 
dan rahmatNya turun-temurun 
atas orang yang takut akan Dia, 
atas orang yang takut akan Dia!

Dia memperlihatkan kuasaNya, 
Ia tunjukkan dengan perbuatan tanganNya; 
mencerai-beraikan orang-orang congkak,
cerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya.
Dia turunkan orang berkuasa, 
Dia turunkan dari takhtanya.
Dia tinggikan orang-orang yang rendah;
Dia meninggikan orang-orang yang rendah.

Dia limpahkan segala yang baik.
Dia limpahkan kepada orang yang lapar,
dan menyuruh orang yang kaya,
menyuruh orangkaya pergi dengan tangan hampa.
Dia tolong Israel, hambaNya,
sebab Ia ingat rahmatNya,
s’perti janjiNya pada nenek moyang,
pada Abraham dan keturunannya, s’lamanya.

 © Juswantori Ichwan 2019