Lukas 1:68-79

zechariah


Terpuji Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya.
Terpuji Tuhan Allah Israel. Ia membawa kelepasan baginya.


Dia tumbuhkan tanduk kes'lamatan
dalam turunan Daud, bagi kita semua.
Seperti sudah difirmankan Tuhan,
sejak dahulu oleh mulut para nabi,

Telah lepaskan kita dari musuh,
dari semua orang yang membenci kita,
untuk tunjukkan rahmat ke leluhur
dan mengingatkan perjanjianNya yang kudus.


Untuk ingatkan sumpah yang Ia b'rikan
kepada Abraham, Bapa leluhur kita,
bahwa Dia yang memberi karunia
supaya kita lepas dari tangan musuh.

Supaya kita dapat beribadah
di dalam kekudusan dan kebenaran,
supaya kita dapat beribadah
seumur hidup tanpa ada rasa takut.


Dan wahai Engkau, anakku terkasih,
engkau akan disebut nabi Sang Mahatinggi,
kar'na kau jalan dahului Tuhan
mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias.

Untuk memberi kepada umatNya
suatu pengertian akan kes'lamatan
yang berdasarkan pengampunan dosa
yang oleh rahmat dan belas kasihan Tuhan.


Dengan rahmatNya Ia lawat umatNya
Dialah Surya Pagi dari tempat yang tinggi,
'tuk menyinari mereka yang diam
dalam keg'lapan dan dalam naungan maut.

 © Juswantori Ichwan 2019