Mazmur 119:1-8

2007/03/30 12.46.16


Berbahagialah orang yang tak bercela hidupnya,
yang hidup menurut Taurat Tuhan.
Berbahagialah yang memegang peringatan Tuhan
dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati.


Yang juga tidak melakukan kejahatan,
tetapi yang hidup menurut
jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan.
Engkau sendiri menyampaikan titah-titahMu,
supaya dipegang dengan sungguh-sungguh.


Sekiranya hidupku taat perintahMu
maka 'ku 'tak mendapat malu,
seperti yang tertulis dalam p'rintahMu.
Aku akan bersyukur padaMu dengan hati jujur.
'Ku pegang hukum-Mu, jangan tinggalkan aku!

 © Juswantori Ichwan 2019