Mazmur 119:33-40

baca Alkitab


Tunjukkan padaku ya Tuhan,
jalan serta ketetapanMu.
Aku hendak memegangnya
sampai terakhir hidupku.

Buatlah aku pahami, maka ‘ku pegang teguh.
’Kan ‘ku p’lihara TauratMu Tuhan di dalam hatiku.
Biar ‘ku hidup turut petunjuk
kar’na ‘ku suka p’rintahMu.

Condongkanlah hatiku pada peringatanMu.
Lalukanlah mataku, ya Tuhan, dari hal yang hampa.
Hidupkan aku pada jalanMu
yang Kau tunjukkan padaku.

Teguhkanlah janjiMu pada hambaMu ini.
Lalukanlah celaku, ya Tuhan, kar’na hukumMu baik.
Sungguh ‘ku rindu pada titahMu.
Kar’na Kau adil, ‘ku hidup!

 © Juswantori Ichwan 2019