Mazmur 62:6-13

DSC07765

Hanya dekat Allah saja kiranya ‘ku tenang. 
Sebab daripadaNya harapanku.
Hanya Dialah gunung batuku dan Kes’lamatanku,
kota bentengku, ‘ku tak akan goyah.

Pada Allah ada ke’slamatanku dan kemuliaanku.
Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku.
Percayalah padaNya tiap waktu, hai umat,
curahkan isi hatimu didapanNya.
Allah itu tempat perlindungan kita!

Hanya angin sajalah orang-orang yang hina.
Suatu dusta sajalah orang-orang yang mulia.
Pada neraca mereka naik ke atas.
Mereka semua lebih ringan dari angin.
Janganlah percaya kepada mereka.

Jangan kau taruh harap yang sia-sia pada perampasan.
BIla hartamu bertambah, jangan hatimu lekat padanya.
Sekali Allah berfirman, dua hal yang ‘ku dengar:
Dari Tuhanlah asalnya kuasa dan kasih setia.
Kau balas tiap orang menurut perbuatannya.

 © Juswantori Ichwan 2019