Mazmur 72

IMG_4689

Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada sang raja.
Ya Allah, berikanlah keadilan-Mu, kepada putera raja.

Kiranya ia adili umat-Mu dengan adil
dan orang tertindas dengan hukum.
Kiranya gunung-gunung membawa sejahtera,
bukit pun membawa kebenaran.

Kiranyalah sang raja memb'rikan keadilan
kepada orang-orang tertindas.
Kiranya ia menolong setiap orang miskin
tetapi pemeras diremukkan.

Kiranyalah sang raja dib'rikan umur panjang
selama ada bulan dan mentari.
Kiranya ia seperti hujan turun di padang
bak dirus hujan genangi bumi.

Kiranya keadilan berkembang dijamannya
dan damai sejaht'ra pun berlimpah.
Kiranya keadilan berkembang dijamannya
sampai tidak ada lagi bulan.

Kiranya raja-raja Tarsis dan pulau-pulau
datang membawakan persembahan.
Kiranya semua raja sujud menyembah dia.
Segala bangsa jadi hambanya.

Sebab ia 'kan lepaskan yang miskin dan tertindas.
Ia sayang kepada orang lemah.
Dari ketertindasan, ia menebus mereka
darah m'reka mahal dimatanya.

 © Juswantori Ichwan 2019