Mazmur 78:1-4, 12-16

inspiration

Pasanglah telingamu
untuk pengajaranku, hai bangsaku.
Sendengkanlah telingamu
pada ucapan mulutku.

‘Ku mau membuka mulutku untuk mengatakan amsal.
’Ku mau ucapkan suatu teka-teki dari zaman purbakala.
Yang sudah kami dengarkan dan t’lah kami ketahui;
yang dikisahkan oleh nenek-moyang
kepada kami semua.

Kami tak ‘kan sembunyikan ke anak-anak mereka.
Tetapi akan kami ceritakan ke angkatan kemudian.
Pujian kepada Tuhan dan juga kekuatanNya.
PerbuatanNya yang sungguh ajaib,
yang telah dilakukanNya.

Di dapan moyang mereka, dilakukanNya mujizat,
di tanah Mesir, di padang Zoan, keajaiban dibuatNya.
Dia belahNyalah lautan, di seb’rangkanNya mereka.
DidirikanNya air bagi bandungan, diseb’rangkanNya mereka.

DituntunNyalah mereka dengan awan waktu siang,
dan dituntunNya sepanjang malam dengan terang nyala api.
Dia belahNya gunung batu. Dia beri mereka minum.
DibuatkanNya aliran air, keluar dari bukit batu.

 © Juswantori Ichwan 2019