Mazmur 80:2-8,18-20

Menunggu Tuhan

Ya Tuhan alam semesta,
buatlah wajahMu bersinar!
Pulihkan kami, ya Tuhan,
sehingga kami selamat.

Sendengkanlah telingaMu, Tuhan gembala Israel.
Kau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba.
Tampil bersinarlah Tuhan, yang duduk atas kerubim.
Tunjukkanlah kuasaMu, datang selamatkan kami!

Ya, Tuhan Allah semesta, masih berapa lamakah
menyala-nyala murkaMu, walau umatMu berdoa?
Kau b'ri mereka makanan roti cucuran air mata.
Kau buat kami menjadi bahan olokan musuh kami.

Kiranya tanganMu, Tuhan, menjaga anak manusia
yang di sebelah kananMu, yang Kau teguhkan bagiMu.
Maka kami pun tak akan menyimpang daripadaMu.
B'ri kami hidup, ya Tuhan, untuk memuji namaMu!

 © Juswantori Ichwan 2019