Mazmur 81

gamelan


Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita.
Bersorak-sorailah bagi Allah Yakub.


Akulah Tuhan, Allahmu,
yang tuntun keluar dari tanah Mesir.
Bukalah mulutmu lebar-lebar,
maka aku akan membuatnya penuh. 

Tetapi umatku tidak mendengarkan-Ku,
dan Israel tidak suka kepadaKu.
’Ku biarkan dia dalam kedegilan hatinya,
dan biarkan ikuti rencananya sendiri.

Sekiranya umat-Ku mendengarkan-Ku,
dan Israel hidup menurut jalan-Ku,
musuh mereka ‘kan Kutundukkan seketika.
’Ku balikkan tangan-Ku dari lawan mereka.

Yang benci Tuhan tunduk menjilat kepada-Nya.
Itu nasib mereka untuk selamanya.
Tapi umat-Ku ‘kan Ku beri gandum terbaik.
’Ku kenyangkan dengan madu gunung batu-Ku.


 © Juswantori Ichwan 2019