Mazmur 84

2007/03/30 11.18.21

O betapa bahagia, damai dan tent'ram
orang-orang yang diam dalam rumah-Mu.
Kar'na Tuhan adalah matahari
dan perisai teguh dalam hidupku!

Jiwa hancur kar'na merindukan
diam dalam pelataran Tuhan.
Hatiku dan dagingku akan bersorak
pada Allah yang hidup, Raja Semesta.

Burung pipit pun mendapat rumah,
burung layang-layang punya sarang
pada mezbah-Mu Tuhan, aku menyembah,
bawa korban syukur juga pujian.

Sungguh bahagialah manusia
yang kekuatannya dalam Tuhan.
Apabila berjalan di lembah kelam,
diubahNya jadi mata air segar.

Sungguh lebih baik dirumah-Mu
daripada di tempat yang lain.
Kau penuhi hidupku oleh kasih-Mu
damai dan sejaht'ra jadi milikku.

 © Juswantori Ichwan 2019