Mazmur 100

mt-zion


Bersoraklah bagi Tuhan, seluruh bumi memuji. 
Sebab Tuhan itu baik, kesetiaanNya pun kekal. 

Beribadahlah kepada Tuhan, beribadahlah dengan sukacita.
Datanglah ke hadapanNya, datanglah dengan bersorak,
ketahuilah Tuhanlah, Allah.
Dia yang menjadikan, punya Dialah kita,
kawanan domba gembalaanNya.

Masuklah lewat pintu gerbangNya, 
masuklah dengan nyanyian syukur, 
ke dalam pelataranNya dengan puji-pujian. 
Bersyukurlah dan puji namaNya. 
Kar’na Tuhan itu baik, kasih setiaNya kekal,
kesetiaanNya turun-temurun.


 © Juswantori Ichwan 2019