Mazmur 91:1-2,9-16

IMG_0764


Ya Allahku, 'ku percaya:       )  2x
Engkaulah perlindunganku! )


Kemalangan 'tak 'kan menimpamu,
sebab Tuhan tempat berteduh.
Tulah 'tak 'kan mendekati kemahmu,
sebab malaikat menjagamu.

Dan kakimu 'tak 'kan terbentur batu,
sebab malaikat menatangmu.
Singa dan ular tedung kau langkahi,
sebab malaikat menjagamu.

"Sungguh hatinya rindu kepada-Ku,
maka Aku meluputkannya.
Aku 'pun akan membentengi dia,
sebab Dia mengenal nama-Ku."

"Dalam susah 'Ku 'kan menyertainya,
kehormatan 'Ku b'ri padanya.
'Kan 'Kukenyangkan dengan umur panjang,
sebab ia berseru pada-Ku."

 © Juswantori Ichwan 2019