Mazmur 95

menyembah


Pada hari ini, jika kau dengar suaraNya,
janganlah keraskan hatimu!
Pada hari ini, jika kau dengar suaraNya,
janganlah keraskan hatimu!


Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan;
bagi Dia, gunung batu kes’lamatan kita.
Marilah menghadap Dia dengan nyanyian syukur;
dan bersorak bagiNya dengan bermazmur.

Sebab Tuhan adalah Allah yang besar.
Raja akbar yang mengatasi segala allah.
Bagian bumi terdalam, puncak gunung-gunung,
laut dan daratan kepunyaan Tuhan.

Hai masuklah, marilah kita sujud menyembah
di hadapan Tuhan yang menjadikan kita.
Dialah Allah dan kitalah umat gembalaanNya;
dan kawanan domba tuntunan tanganNya.

Jangan keraskan hatimu seperti di Meriba;
seperti hari di Masa, di padang gurun.
Pada waktu nenek moyangmu menguji Aku,
walau sudah melihat perbuatanKu.

Empat puluh tahun ‘Ku jemu kepada mereka:
“Mereka bangsa yang sesat dan tak kenal jalanKu!”
Sebab itu ‘Ku bersumpah dalam murkaKu:
“Mereka 'tak ‘kan masuk ke perhentianKu!"

 © Juswantori Ichwan 2019